Futóhomokról a császár színe elé
Futóhomokról a császár színe elé

250px-brazay_kalman_strelisky_sandor_felvetele_1904_crop.jpgBrázay Kálmán nagykereskedő, gyáros 1839. október 16-án látta meg a napvilágot Kiskunhalason. Állítólag tíz testvére volt, közülük heten ott is születtek. Szülei Brázay József és Róth Anna, római katolikusok. Egyelőre rejtély honnan érkezhettek ide, egyikük neve sem jellemző a kiskun városban. Úgy tűnik Felső-Bácskában is élhettek egy ideig. Ismeretlen okból néhány életrajzi leírásban a neve mellé zárójelbe odatették a „Brazovics”-ot, pedig ő ...

Világbajnok Magyarország!
Világbajnok Magyarország!

„Az utókor könnyen felejt, főként,
ha már azt sem tudja, mit vagy kit kell felejtenie.”
(Csillag Péter - Nemzeti Sport, 2017. dec. 9.)

Hazánkban csaknem 100 évvel ezelőtt, az 1920-as évek elején kezdtek el cseh és német mintára kézzel művelt labdajátékokat játszani. Mivel nem igényelt anyagi ráfordítást, főleg a munkásegyesületek tagjainak jelentett ez szórakoztató kikapcsolódást. A kiváló ötpróbázó Cséfay Sándor az 1927-es prágai nemzetközi ...

Tehetség és szorgalom – Csonka János, egy magyar „self-made man”
Tehetség és szorgalom – Csonka János, egy magyar „self-made man”

cs_j_ifjukori_arckepe_1879.jpgCsonka János (1852 Szeged – 1939 Budapest) a karburátor társ-feltalálója, a hazai autógyártás elindítója. Élete egyszerre tipikus és különleges. Tipikus, mert a kor iparos legényei hozzá hasonló feltételek között kezdték el pályájukat. Különleges, mert tehetsége és szorgalma őt kiemelte.

Szüleinek 7 gyermeke született, rajta kívül két nővére és egy bátyja érte meg a felnőtt kort. A család legkisebb gyermekének meghatározó élménye volt, amikor ...

Blaha Lujza piros csizmái és . . .
Blaha Lujza piros csizmái és . . .

blaha_lujza.jpgBlaha Lujza

Élt Pest városában a XIX. században egy neves csizmadia mester. Nevét is ismerjük e derék iparosnak, Sverteczky Istvánnak hívták (*1843, †1911). Mesterségét édesapjától tanulta ki, s mint ügyes és szorgalmas legény e mesterségben apját is túlszárnyalta. Volt is munkája elég. Képzeljétek, az „opera-, a nemzeti- és a népszínház hivatalos lábbeli-szállítója” volt. 1 Micsoda megnevezés! Csodás csizmáival hazai és külföldi kiállítások ...

"Agyonlövetett az osztrák haditörvényszék által és holtan hozatott be ..."
"Agyonlövetett az osztrák haditörvényszék által és holtan hozatott be ..."

Most volt az aradi vértanúk és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésnek évfordulója. Ennek kapcsán számos megemlékezés, a tragikus napokról szóló visszaemlékezés lát napvilágot - hadd szaporítsam ezek számát egy kevésbé ismert ténnyel.

batthyany_lajos_iii_vagott.jpg

gróf Batthyány Lajos
(Forrás: Nemzeti Portrétár, www.npg.hu)

A volt miniszterelnök tetemét kivégzés után a Rókus kórházba vitették azzal a szándékkal, hogy jeltelen tömegsírban hantolják el. Több ...

Lehet, hogy csak az apa a biztos?
Lehet, hogy csak az apa a biztos?

regiesitett_malom.pngSverteczky György ötödik gyermeke Lajos, 1851. július 22-én születik Szekszárdon. Nem tanulja ki a csizmadia mesterséget apjától, hanem molnár lesz belőle.

1880. október 25-én a szekszárdi római katolikus plébánián vegyes házasságot köt a sárszentmiklósi evangélikus Lang Borbála törvénytelen leányával, Klementinával. A szokásoknak megfelelően megállapodnak: a fiúgyermeket az apa, a lánygyermeket az anya vallása szerint nevelik. Ezért október 28-án a ...

Egy gulácsi ükapa nyomában
Egy gulácsi ükapa nyomában

toth_sandor_kb_45_evesen.jpgDédapám, Tóth Sándor Gulácson született 1893-ban egy cseléd törvénytelen gyermekeként. Lassan egy éve, hogy belekezdtem a családfám kutatásába, de dédapám származása a szokásosnál keményebb diónak tűnt. A családi emlékezet (nagymamám) annyit tudott, hogy dédapámat a vér szerinti apja nevelte fel, miután anyja Budapestre távozott új állás reményében. A történet szerint ez az apuka egy gulácsi ügyvéd volt, aki jómódban nevelte fel balkézről ...

Az első magyar tudósnő
Az első magyar tudósnő

vendl_maria.jpgBizony elég soká kellett várni, míg a tudományos életben is szerephez juthattak a hölgyek. A magyar egyetemekre először 1895-ben iratkozhattak be nők bölcsészeti, orvosi vagy gyógyszerészeti tanulmányok elvégzésére, és csak 35 év múlva nevezték ki az első magyar nőt egyetemi magántanárnak.

Vendl Mária 1890-ben született Gyergyóditrón. A családkutató számára ez nem jó ómen, az erdélyi anyakönyveknek csak kisebb része érhető el az interneten, így az ...

Aki 25 évesen egyetemi tanár lett
Aki 25 évesen egyetemi tanár lett

h25_kicsi.jpgHauszmann Alajos 1847. június 9-én született Budán. A Hauszmann család Bajorországból települt oda, de már Alajos apja, Ferenc is ott született. A jómódú kereskedő gyermekét az elemi iskola negyedik évében más városba járatta, hogy kikerülve a szülői házból igazán jól megtanuljon magyarul. Gimnáziumi tanulmányait reáliskolában végezte, de rajzolásban és festészetben mutatott tehetségére felfigyelt a család baráti köréhez tartozó Szkalnitzky Antal, a ...

A családkutatás szépséges világa
A családkutatás szépséges világa

Az ember élete folyamán egyszer csak indíttatást érez arra, hogy megismerje a gyökereit, feltérképezze ősei életét. Ekkor elkezd egy szálon visszamenni a múltba és feltárul előtte ősei gazdag élettörténete, ami gyakran igen kalandos, regénybe illő. Rájön összefüggésekre és jobban megérti a felmenőit, valamint a múlt ismeretének birtokában saját magát is jobban el tudja helyezni a világban.

gidofalvy_csalad.jpg
Gidófalvy Géza és Familiája Nagyszebenben ...
Aki túljárt Rózsa Sándor eszén
Aki túljárt Rózsa Sándor eszén

Rózsa Sándor magyar betyár születésnapján (július 16.) legyen szabad felidézni egy olyan történetet – nehogy egy törvényen kívüli személy dicsőítésével vádolhassanak -, melyben a neves betyár nem boldogult az akkori technika vívmányaival.

rozsa_sandor_fenykepe2.jpg

Rózsa Sándor portréja (Forrás: Wikipédia)

Szeged gyarapodó mezővárosként gyűjtőhelye volt többféle mesterségnek is. A XIX. század elején több Csonka nevezetű család élt Szegeden. A bennünket érdeklő ...

Szemelvények egy magyar vadász kalandos életéből
Szemelvények egy magyar vadász kalandos életéből

dr_nagy_endre.png

Dr. Nagy Endre (az Afrika Múzeum honlapjáról)

Schvend András Endre 1913-ban született. Ezt a tényt Ószőnyben anyakönyvezték egy kis hibával: apja saját születési anyakönyvében (Nagyszombat, 1884. január 1., katolikus) és esküvői anyakönyvében is (Veszprém,  1912. május 9.) Schvendt néven szerepel, míg hősünk nevéből hiányzik a szó végi „t” betű. Ez azonban később lényegtelenné vált, mert jogi diplomájának megszerzése után neve  dr . Nagy ...

Egy fészekalja tudós
Egy fészekalja tudós

Nevezetes, több generációs orvos- illetve jogász-dinasztiákról bőven hallhatunk. Az viszont igazán különleges, hogy egy családban három gyermekből is egyetemi tanár legyen. Méghozzá egy meglehetősen ritka szakterületen, a földtudományok körében. Születési sorrendben: 
dr. Vendl Aladár (1886 – 1971) Budapesten a Műegyetemen, dr. Vendl Mária (1890 - 1945) Debrecenben, míg dr. Vendel Miklós (1896 - 1977) Sopronban kapott katedrát. Nézzük meg a családi ...

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület honlapja

macse.gif

Facebook oldalunk

süti beállítások módosítása